II. Informacje dotyczące poszczególnych komponentów