Inne materiały promocyjne

Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia. Data publikacji: 27.10.2021

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu realizuje z sukcesem projekt w ramach Komponentu I Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia.

Partnerem projektu jest norweska placówka Newschool, z której zaangażowano trenerów specjalizujących się w interdyscyplinarnej edukacji międzynarodowej. W ramach przedsięwzięcia przeszkolono 30 polskich nauczycieli i nauczycielek oraz pięcioro nauczycieli – konsultantów z RZPWE, w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania, m.in. Design Thinking, uczenia się przez działanie i rozwiązywanie problemów oraz narracyjnego sposobu układania scenariuszy zajęć. Nacisk kładziono też na wykorzystaniu nowych metod w uczeniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Prowadzona w czasie trwania projektu ewaluacja wykazała, że szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, były wysoko ocenione przez ich uczestników i uczestniczki, którzy mają nadzieję na wdrożenie nowych umiejętności w codziennej pracy w swoich szkołach.

Zachęcamy do przeczytania artykułu Pani Bronisławy Niespor „Norweskie sposoby na wykorzystanie metody Design Thinking”, opublikowanym w Kwartalniku Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Pobierz dokument