Dokumenty programowe

Są to w większości dokumenty zebrane ze stron eeagrants.org oraz eog.gov.pl i, pomimo bieżącego weryfikowania ich aktualności, mogą się zdarzyć rozbieżności, przy czym wiążące są wersje pochodzące ze stron źródłowych, dlatego korzystanie z poniższych plików odbywa się na własne ryzyko.

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać na adres e-mail: edukacja.eog@frse.org.pl

Cele i wskaźniki – Aneks 1 do Umowy ws. Programu

Pismo dot. zwolnienia od podatku dochodowego

Wytyczne dot. programów edukacyjnych

Zasady opracowywania i realizacji programów należących do obszaru programowego 3 „Edukacja, stypendia, praktyki i przedsiębiorczość młodzieży” - tłumaczenie na język polski. Pobierz dokument

Wytyczne dot. promocji – Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej

Komunikacja i identyfikacja wizualna Funduszy EOG i Funduszy Norweskich 2014–2021 - tłumaczenie na język polski Pobierz dokument

Wytyczne dot. wyników

Zasady i wytyczne dotyczące projektowania, monitorowania i oceny programów, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości wyników - tłumaczenie na język polski (wersja aktualna z 2019 roku). Pobierz dokument

Wytyczne finansowe

Wytyczne dotyczące zarządzania finansowego i sprawozdawczości w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - tłumaczenie na język polski (wersja z września 2018 roku) Pobierz dokument

Wytyczne w zakresie procedury wyboru projektów

Wytyczne w zakresie procedury wyboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (wersja z 12 maja 2020 roku). Pobierz dokument

Wytyczne w zakresie udzielania zamówień

Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (wersja z 31 grudnia 2020 roku). Pobierz dokument