Aktualności i wydarzenia

Aktualności

Filtrowanie:

Data publikacji 2020.05.25

Ankieta dot. współpracy z FRSE

Szanowni Państwo,

w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę CONVID-19 i wiążącymi się z tym obostrzeniami w Polsce, Europie i na świecie (zamknięcie granic, wstrzymanie pasażerskiego transportu międzynarodowego, zawieszenie pracy szkół) pracownicy FRSE starają się sprostać wszystkim wyzwaniom i pomóc w rozwią...

Ponieważ większość krajów europejskich, aby powstrzymać rozwój epidemii Covid-19, wprowadziła ograniczenia dot. podróży, wielu beneficjentów napotyka trudności w toku swojej działalności związanej z pozyskiwaniem partnerów z Państw - Darczyńców. Chociaż preferowane jest spotykanie się twarzą w twarz, dwustronne partnerstwa można ró...

Data publikacji 2020.04.02

Komunikat dot. płatności i wydatków

Uprzejmie przypominamy, że płatności zaliczkowe dla Beneficjentów są zlecane do wypłaty w terminie 45 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie umowy w sprawie realizacji projektu (tj. podpisania umowy przez Operatora Programu). Prosimy pamiętać, że zgodnie z naszymi regulacjami (Artykuł XXIV.2 Umowy w sprawie realizacji projektu) wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli jest poniesiony w okresie ...

Data publikacji 2020.04.01

Komunikat dot. realizacji Programu Edukacja

Uprzejmie informujemy, że pandemia wirusa COVID-19 i kolejne obostrzenia w ruchu i pracy nie wpływają na realizację Programu Edukacja.

Operator Programu przedstawił Krajowemu Punktowi Kontaktowemu i Biuru Mechanizmów Finansowych propozycję działań naprawczych.

Sugerowane przedsięwzięcia to m.in. wydłużenie okresu ...

Data publikacji 2020.03.25

Webinary dla beneficjentów

Szanowni Państwo, w dniach 19 i 24 marca br. w formie webinaru odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów I naboru wniosków w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021) - Komponentów III i IV. Pierwsza część spotkania dot. zarządzania projektem - kwestii formalnych i jakościowych, a także systemów internetowych do obsługi projektów i ...

  • 1
  • 2
  • 3
  • następny

Wydarzenia

Filtrowanie:

Data rozpoczęcia:
15.07.2020
Godzina rozpoczęcia:
11:00
Miejscowość:
ClickMeeting

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu online z ekspertami Zespołu Programu Edukacja, którzy będą dostępni 15 lipca w godzinach 11.00-13.00 na platformie ClickMeeting (spotkanie jest otwarte, nie wymaga wcześniejszej rejestracji, można dołączyć w dowolnym momencie w podanym przedziale czasowym: ZAREJESTRUJ SIĘ Więcej

Data rozpoczęcia:
03.07.2020
Godzina rozpoczęcia:
12:00
Miejscowość:
online

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym webinarium, które odbędzie się 3 lipca o godzinie 12.00 na platformie ClickMeeting (Agenda). Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat zasad aplikowania i realizacji ...

Data rozpoczęcia:
01.07.2020
Godzina rozpoczęcia:
11:00
Miejscowość:
ClickMeeting

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu online z ekspertami Zespołu Programu Edukacja, którzy będą dostępni 1 lipca w godzinach 11.00-13.00 na platformie ClickMeeting (spotkanie jest otwarte, nie wymaga wcześniejszej rejestracji, można dołączyć w dowolnym momencie w podanym przedziale czasowym: Więcej

Data rozpoczęcia:
24.06.2020
Godzina rozpoczęcia:
14:00
Miejscowość:
online

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym webinarium upowszechniającym, które odbędzie się 24 czerwca o godzinie 14.00 na kanale Youtube FRSE.

Realizacja projektu jest procesem złożonym i wymaga zawsze systemowego ...

Data rozpoczęcia:
19.03.2020
Godzina rozpoczęcia:
12:00
Miejscowość:
Warszawa

W dniach 19 i 24 marca br. w formie webinaru odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów I naboru wniosków w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021) – Komponentów III i IV. Pierwsza część spotkania dot. zarządzania projektem – kwestii formalnych i jakościowych, a także systemów internetowych do obsługi projektów i była prowadzona przez Zespół ...