Aktualności i wydarzenia

Aktualności

Filtrowanie:

Data publikacji 2020.05.25

Ankieta dot. współpracy z FRSE

Szanowni Państwo,

w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę CONVID-19 i wiążącymi się z tym obostrzeniami w Polsce, Europie i na świecie (zamknięcie granic, wstrzymanie pasażerskiego transportu międzynarodowego, zawieszenie pracy szkół) pracownicy FRSE starają się sprostać wszystkim wyzwaniom i pomóc w rozwią...

Ponieważ większość krajów europejskich, aby powstrzymać rozwój epidemii Covid-19, wprowadziła ograniczenia dot. podróży, wielu beneficjentów napotyka trudności w toku swojej działalności związanej z pozyskiwaniem partnerów z Państw - Darczyńców. Chociaż preferowane jest spotykanie się twarzą w twarz, dwustronne partnerstwa można ró...

Data publikacji 2020.04.02

Komunikat dot. płatności i wydatków

Uprzejmie przypominamy, że płatności zaliczkowe dla Beneficjentów są zlecane do wypłaty w terminie 45 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie umowy w sprawie realizacji projektu (tj. podpisania umowy przez Operatora Programu). Prosimy pamiętać, że zgodnie z naszymi regulacjami (Artykuł XXIV.2 Umowy w sprawie realizacji projektu) wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli jest poniesiony w okresie ...

Data publikacji 2020.04.01

Komunikat dot. realizacji Programu Edukacja

Uprzejmie informujemy, że pandemia wirusa COVID-19 i kolejne obostrzenia w ruchu i pracy nie wpływają na realizację Programu Edukacja.

Operator Programu przedstawił Krajowemu Punktowi Kontaktowemu i Biuru Mechanizmów Finansowych propozycję działań naprawczych.

Sugerowane przedsięwzięcia to m.in. wydłużenie okresu ...

Data publikacji 2020.03.25

Webinary dla beneficjentów

Szanowni Państwo, w dniach 19 i 24 marca br. w formie webinaru odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów I naboru wniosków w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021) - Komponentów III i IV. Pierwsza część spotkania dot. zarządzania projektem - kwestii formalnych i jakościowych, a także systemów internetowych do obsługi projektów i ...

  • 1
  • 2
  • 3
  • następny

Wydarzenia

Filtrowanie:

Data rozpoczęcia:
19.03.2020
Godzina rozpoczęcia:
12:00
Miejscowość:
Warszawa

W dniach 19 i 24 marca br. w formie webinaru odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów I naboru wniosków w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021) – Komponentów III i IV. Pierwsza część spotkania dot. zarządzania projektem – kwestii formalnych i jakościowych, a także systemów internetowych do obsługi projektów i była prowadzona przez Zespół ...

Data rozpoczęcia:
18.03.2020
Godzina rozpoczęcia:
13:30
Miejscowość:
Wrocław

Serdecznie zapraszamy na seminarium bilateralne realizowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Seminarium odbędzie się w dniach 18-20 marca 2020r. (agenda spotkania dostępna tutaj). Udział ...

Data rozpoczęcia:
28.02.2020
Godzina rozpoczęcia:
09:30
Miejscowość:
Warszawa

Agenda (kliknij, aby zobaczyć) Cel spotkania: przekazanie informacji na temat zasad realizacji, rozliczania, upowszechniania i promocji projektów w Komponencie I w ramach Programu Edukacja. Uczestnicy: Spotkanie informacyjne jest przeznaczone dla beneficjentów ...

Data rozpoczęcia:
12.09.2019
Godzina rozpoczęcia:
10:30
Miejscowość:
Warszawa, ul. Wspólna 2/4 (Sala im. Grażyny Gęsickiej)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Funduszy norweskich i EOG, zaprasza do obejrzenia relacji na żywo, w formie live stream, z konferencji inaugurującej III edycję tych Funduszy w Polsce (2014-2021). Wydarzenie, z udziałem Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwieciń...

Data publikacji 2019.08.12

Spotkanie informacyjne w Lublinie

Data rozpoczęcia:
27.08.2019
Godzina rozpoczęcia:
10:30
Miejscowość:
Lublin

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Spotkanie odbędzie się 27 sierpnia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (ul. Artura Grottgera 2, Sala S2), w godz. 10.30-15.00. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Operatora Programu. Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe założenia Programu Edukacja ...

  • 1
  • 2
  • 3
  • następny