Wyszukiwanie partnerów

Państwa-Darczyńcy, ze względu na bardzo dużą ilość wysyłanych hurtowo zapytań dot. współpracy, wycofały się z udostępniania baz potencjalnych partnerów. Instytucje te bardzo często otrzymywały bardzo ogólne zaproszenia, zazwyczaj niezwiązane z ich profilem działalności czy aktualnymi priorytetami.

Jednak, jako Operator Programu Edukacja, uruchomiliśmy dla Państwa platformę współpracy bilateralnej (więcej szczegółów po kliknięciu w podkreśloną nazwę), w ramach której można współpracować bezpośrednio z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu nad koncepcjami projektów. Platforma ta zawiera również własną bazę danych kontaktowych.

Również inne programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji aktywnie uczestniczą we wspieraniu Państwa w poszukiwaniach partnera i dysponują własnymi  bazami, z których można skorzystać. Są to przede wszystkim:

 • OTLAS (Baza SALTO-YOUTH) [przycisk: "Find organisations"]
 • EPALE (Baza Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie) [należy wybrać odpowiedni kraj w polu: "Find organisations by country" oraz usunąć datę z pola "Requests walid from"]
Poszukując Partnera z Państw-Darczyńców, należy pamiętać o kilku niezwykle istotnych aspektach:
 • większość z nich otrzyma bardzo wiele zapytań dot. współpracy przy projekcie
  • Twoje zapytanie powinno być jasne, czytelne, konkretne, zwięzłe i atrakcyjne w kontekście działalności danej instytucji
  • Musisz przedstawić jasną i przejrzystą wizję projektu oraz planowanych rezultatów. Z Twojej propozycji potencjalny partner powinien móc wywnioskować, o czym ma być projekt
  • Unikaj ogólnych stwierdzeń typu: "jesteśmy szkołą, która chciałaby współpracować z podobną szkołą w Norwegii, dlatego piszemy do Państwa" - szanse na pozyskanie partnera w ten sposób są bliskie 0
  • Zapytanie musi być przesłane z odpowiednim wyprzedzeniem - tak wcześnie, jak to możliwe. Zaproszenia otrzymane na 1-2 tygodnie przed zakończeniem naboru, prawdopodobnie nie zostaną nawet rozpatrzone
 • zapytanie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
  • osobę do kontaktu oraz jej dane
  • nazwę instytucji i podstawowe informacje na jej temat
   • liczba uczniów i kadry naukowej
   • przykłady potwierdzające wcześniejszą współpracę przy projektach tego typu (tylko przykłady, nie długa lista)
  • preferowane obszary współpracy (nie za dużo - tak, żeby możliwe było wychwycenie istoty projektu)
  • główne plany i założenia projektu (j.w.)
  • ramy czasowe, rozmiar projektu w kontekście finansowym oraz nakładu pracy, a także oczekiwań dot. zaangażowania ze strony danego Partnera
  • Podstawowe warunki współpracy, w tym kwestie finansowe - na podstawie warunków konkretnego naboru
  • Inne informacje, które mogą zwiększyć zainteresowanie Partnera
 • jakość, nie ilość - lepiej wysłać mniej zapytań, z których każde będzie dokładnie dopasowane do potencjalnego Partnera niż wysyłać ich dziesiątki i setki, ale na dość dużym poziomie ogólności. Instytucje z Państw-Darczyńców zwykle nawet nie odpowiadają na ogólne zaproszenia
 • np. w Norwegii szkoły zwykle podlegają radom miast, które mają decydujący głos w zakresie ich działalności, a zatem mogą być właściwym adresatem zaproszeń. Warto to sprawdzić szukając właściwego Partnera.

Powyższe wskazówki opracowano na podstawie prezentacji Pana Franka Moe: "Norweskie instytucje oraz sposoby dotarcia do nich", Diku (Norwegia). Przy poszukiwaniu partnera z Norwegii, można dodatkowo odwiedzić witryny wyszczególnione na dole strony.

Po zdobyciu Partnera, należy uzyskać od niego zaproszenie (w przypadku wizyt studyjnych) lub list intencyjny (w przypadku projektów współpracy instytucjonalnej). Nie ma obowiązującego wzoru, natomiast z przykładowym listem intencyjnym można się zapoznać w tym miejscu (również w wersji angielskiej).