Wyszukiwanie partnerów

Państwa-Darczyńcy, ze względu na bardzo dużą ilość wysyłanych hurtowo zapytań dot. współpracy, wycofały się z udostępniania baz potencjalnych partnerów. Instytucje te bardzo często otrzymywały bardzo ogólne zaproszenia, zazwyczaj niezwiązane z ich profilem działalności czy aktualnymi priorytetami.

Jednak, jako Operator Programu Edukacja, uruchomiliśmy dla Państwa platformę współpracy bilateralnej (więcej szczegółów po kliknięciu w podkreśloną nazwę), w ramach której można współpracować bezpośrednio z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu nad koncepcjami projektów. Platforma ta zawiera również własną bazę danych kontaktowych.

Również inne programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji aktywnie uczestniczą we wspieraniu Państwa w poszukiwaniach partnera i dysponują własnymi  bazami, z których można skorzystać. Są to przede wszystkim:

 • OTLAS (Baza SALTO-YOUTH) [przycisk: "Find organisations"]
 • EPALE (Baza Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie) [należy wybrać odpowiedni kraj w polu: "Find organisations by country" oraz usunąć datę z pola "Requests walid from"]
Poszukując Partnera z Państw-Darczyńców, należy pamiętać o kilku niezwykle istotnych aspektach:
 • większość z nich otrzyma bardzo wiele zapytań dot. współpracy przy projekcie
  • Twoje zapytanie powinno być jasne, czytelne, konkretne, zwięzłe i atrakcyjne w kontekście działalności danej instytucji
  • Musisz przedstawić jasną i przejrzystą wizję projektu oraz planowanych rezultatów. Z Twojej propozycji potencjalny partner powinien móc wywnioskować, o czym ma być projekt
  • Unikaj ogólnych stwierdzeń typu: "jesteśmy szkołą, która chciałaby współpracować z podobną szkołą w Norwegii, dlatego piszemy do Państwa" - szanse na pozyskanie partnera w ten sposób są bliskie 0
  • Zapytanie musi być przesłane z odpowiednim wyprzedzeniem - tak wcześnie, jak to możliwe. Zaproszenia otrzymane na 1-2 tygodnie przed zakończeniem naboru, prawdopodobnie nie zostaną nawet rozpatrzone
 • zapytanie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
  • osobę do kontaktu oraz jej dane
  • nazwę instytucji i podstawowe informacje na jej temat
   • liczba uczniów i kadry naukowej
   • przykłady potwierdzające wcześniejszą współpracę przy projektach tego typu (tylko przykłady, nie długa lista)
  • preferowane obszary współpracy (nie za dużo - tak, żeby możliwe było wychwycenie istoty projektu)
  • główne plany i założenia projektu (j.w.)
  • ramy czasowe, rozmiar projektu w kontekście finansowym oraz nakładu pracy, a także oczekiwań dot. zaangażowania ze strony danego Partnera
  • Podstawowe warunki współpracy, w tym kwestie finansowe - na podstawie warunków konkretnego naboru
  • Inne informacje, które mogą zwiększyć zainteresowanie Partnera
 • jakość, nie ilość - lepiej wysłać mniej zapytań, z których każde będzie dokładnie dopasowane do potencjalnego Partnera niż wysyłać ich dziesiątki i setki, ale na dość dużym poziomie ogólności. Instytucje z Państw-Darczyńców zwykle nawet nie odpowiadają na ogólne zaproszenia
 • np. w Norwegii szkoły zwykle podlegają radom miast, które mają decydujący głos w zakresie ich działalności, a zatem mogą być właściwym adresatem zaproszeń. Warto to sprawdzić szukając właściwego Partnera.

Powyższe wskazówki opracowano na podstawie prezentacji Pana Franka Moe: "Norweskie instytucje oraz sposoby dotarcia do nich", Diku (Norwegia). Przy poszukiwaniu partnera z Norwegii, można dodatkowo odwiedzić witryny wyszczególnione na dole strony.

Wspomnianą prezentację w języku angielskim w całości można obejrzeć tutaj.

Po zdobyciu Partnera, należy uzyskać od niego zaproszenie (w przypadku wizyt studyjnych) lub list intencyjny (w przypadku projektów współpracy instytucjonalnej). Nie ma obowiązującego wzoru, natomiast z przykładowym listem intencyjnym można się zapoznać w tym miejscu (również w wersji angielskiej).