Projekty zrealizowane w poprzedniej edycji

Informacje na temat wszystkich programów i projektów zrealizowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdziesz w tym miejscu. Z kolei poniżej możesz zapoznać się z projektami zrealizowanymi w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, który w obecnej edycji został zastąpiony Programem Edukacja.