Kontakt

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Operator Programu Edukacja realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Dane teleadresowe

Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
tel. +48/22 46 31 650
fax +48/22 46 31 028
edukacja.eog@frse.org.pl

Paula Jędral
kom. +48/510-385-912
pjedral@frse.org.pl

Tomasz Kostrzewa
kom. +48/510-385-760
tkostrzewa@frse.org.pl

Małgorzata Mędrala
kom. +48/507-939-584
mmedrala@frse.org.pl

Aleksandra Sandecka
kom. +48/572-675-118
asandecka@frse.org.pl

Justyna Szymanik
kom. +48/572-675-017
jszymanik@frse.org.pl

dr Olga Ścigała-Karpińska
kom. +48/510-385-710
olga.scigala-karpinska@frse.org.pl

Zgłoś nieprawidłowści

Wszelkie nieprawidłowości dot. strony lub realizacji Programu
czy poszczególnych projektów można zgłaszać do Operatora Programu
za pośrednictwem adresu e-mail: edukacja.eog@frse.org.pl.

Nieprawidłowości oraz podejrzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji Programu należy zgłaszać zgodnie z zasadami dostępnymi na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego (link).
Komunikat
16 września 2021 roku opublikowane zostały listy rankingowe dla wniosków złożonych w II naborze - dostępne są na podstronach dot. poszczególnych komponentów (pozycja nr 12).