2. Wybór właściwego programu i komponentu

System online.frse.org.pl jest używany w wielu programach. Aby wybrać właściwy, należy postępować według poniższej instrukcji:

https://online.frse.org.pl/pomoc/spis#Wyb.C3.B3r_programu_FRSE

Na liście programów należy wybrać Program Edukacja (poniższy obrazek)

               

Następnie, wybieramy chęć złożenia wniosku poprzez kliknięcie podświetlonego napisu "Wnioski" w I punkcie:

         

W kolejnym kroku pojawi się możliwość wskazania komponentu, w ramach którego będzie opracowywany wniosek. Właściwy wybierany jest poprzez kliknięcie "Wypełnij" w odpowiednim wierszu:

- - -

Nawigacja

wróć do rejestracji w systemie         przejdź do zasad wypełniania wniosku

wróć do wstępu