4. Złożenie wniosku

Przed złożeniem wniosku, należy upewnić się, czy wszystkie pola zostały prawidłowo uzupełnione, kwoty się zgadzają i wszystkie niezbędne załączniki zostały wgrane, a następnie postąpić wg instrukcji (w zakresie dot. złożenia formularza online - nie ma konieczności późniejszego przesyłania wersji papierowej):

https://online.frse.org.pl/pomoc/spis#Z%C5%82o%C5%BCenie_wniosku

- - -

Nawigacja

wróć do zasad wypełniania wniosku       przejdź do instrukcji przeglądania i edytowania wniosków

wróć do wstępu