W jaki sposób wspierać nauczyciela w XXI wieku?

W jaki sposób wspierać nauczyciela w XXI wieku?

Projekt „W jaki sposób wspierać nauczyciela w XXI wieku?” opracowany został przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie. Do kluczowych potrzeb naszej placówki należy wszechstronny rozwój pracowników, uwarunkowany profesjonalnym, nowoczesnym zarządzaniem, udoskonalenie poradnictwa zawodowego oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Projekt umożliwi nauczycielom poszerzenie kompetencji zawodowych, wzbogacenie warsztatu, wpłynie istotnie na ich motywację i samoocenę, zaowocuje innowacjami edukacyjnymi. Poznanie norweskich metod i technik zarządzania w szkolnictwie będzie kluczem do polepszenia jakości pracy ZSO,co zwiększy jej atrakcyjność i konkurencyjność. W projekcie weźmie udział 3 nauczycieli, którzy pojadą na 4 dniową wizytę studyjną do Alvøen skole w Norwegii.Przewidywaną formą pracy będzie- job shadowing i wymiana doświadczeń między uczestnikami, odnośnie warsztatu, rozwoju i wspierania współczesnego nauczyciela. Projekt zakłada długoterminową współpracę z Alvøen skole.

Rozwój oferty edukacyjnej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w oparciu o partnerstwo z Uniwersytetem Agder w Kristiansand.

Strategicznym celem Wizyty Studyjnej jest podniesienie poziomu oferty edukacyjnej Akademii Muzycznej w Poznaniu poprzez rozwój kadry i wymianę doświadczeń z Uniwersytetem Agder oraz wzmacnianie relacji dwustronnych. Projekt wpisuje się w długofalową strategię wnioskodawcy zmierzającą do budowania wartościowej oferty edukacyjnej w oparciu o profesjonalną kadrę, nowoczesne metody kształcenia oraz trwałe partnerstwa międzynarodowe. Liczba uczestników: 3, w tym kadra zarządzająca. Długofalowym rezultatem projektu będzie wzmocnienie potencjału ludzkiego, rozbudowa bazy wiedzy, a także wzmocnienie relacji dwustronnych. Komponenty projektu: opracowanie wizji dalszej współpracy (w tym przygotowanie do realizacji większego projektu), wymiana doświadczeń na drodze do lepszego zrozumienia kształtowania polityki edukacyjnej, rozszerzenie siatki współpracy o kolejne instytucje edukacyjne w regionie Sorlandet. Metodologia: spotkania robocze, panele dyskusyjne, udział w zajęciach i koncertach.