Kontraktowanie projektów w ramach II naboru wniosków

Kontraktowanie projektów w ramach II naboru wniosków

W Programie Edukacja finansowanym z Mechanizmu Finansowego EOG (2014-2021) właśnie kończy się etap kontraktowania projektów II naboru wniosków. Z konkursu rozstrzygniętego w 2021 roku do realizacji trafią 172 projekty w 4 różnych komponentach. Zrealizowane zostaną wizyty studyjne i intensywne szkolenia, projekty mobilnościowe dla szkolnictwa wyższego oraz projekty współpracy instytucjonalnej w partnerstwach z podmiotami z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Wśród nich inicjatywy dotyczące edukacji muzycznej, geologii i zrównoważonego rozwoju. Powstanie m.in. oferta edukacyjna dla policyjnych przewodników psów służbowych, multimedialna platforma edukacyjna dla trenerów żeglarstwa oraz innowacje pedagogiczne z obszaru zdrowia psychicznego dla edukatorów pracujących z dziećmi. Beneficjenci otrzymają ponad 13,5 mln EUR dofinansowania.

Aktualizacja Podręcznika komunikacji i identyfikacji wizualnej

Ważna informacja dla Beneficjentów Programu Edukacja!

Biuro Mechanizmów Finansowych zaktualizowało Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej – Funduszy norweskich i EOG 2014-2021.

Zmiany dotyczą:

Podręcznik zawiera wytyczne dotyczące komunikacji, mediów społecznościowych, stron internetowych, wydarzeń itd. oraz określa wymagania techniczne dotyczące m.in. stosowania logotypów oraz identyfikacji wizualnej Funduszy norweskich i EOG.

Więcej o zmianach wraz z aktualną (w języku angielskim) wersją podręcznika znajdą Państwo w sekcji: Dokumenty programowe