Pierwszy nabór w Programie Edukacja zamknięty

Pierwszy nabór w Programie Edukacja zamknięty

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora w Programie Edukacja, informuje, że zakończył się pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja realizowanym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

W konkursie złożono poprawnie 183 wnioski na kwotę € 18 704 877, w tym:

Ile wniosków złożono w poszczególnych województwach?

·       mazowieckie 46
·       małopolskie 21
·       wielkopolskie 19
·       pomorskie 14
·       łódzkie 10
·       śląskie 13
·       podkarpackie 8
·       podlaskie 5
·       kujawsko-pomorskie 11
·       lubelskie 14
·       dolnośląskie 7
·       opolskie 8
·       świętokrzyskie 2
·       zachodniopomorskie 3
·       warmińsko-mazurskie 2

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia tegorocznego konkursu to koniec bieżącego roku.