Gala rozdania nagród w konkursie #Edustories

Gala rozdania nagród w konkursie #Edustories

Znamy już zwycięzców w konkursie storytellingowym Programu Edukacja #EduStories!

W dn. 5.10.23 w Lublinie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród, którą w imieniu gospodarzy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Operatora Programu Edukacja otworzyła Liliana Budkowska, Dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych. W imieniu Darczyńców Programu głos zabrała Marion Kindle-Kuehnis, reprezentująca Agencję ds. Kształcenia Międzynarodowego (AIBA) – Partnera Programu z Liechtensteinu.

Komisja Konkursowa wyłoniła pięciu laureatów (wyniki poniżej grupowego zdjęcia).

Zdjęcie przedstawia laureatów konkursu #Edustories, którzy znajdują się na scenie wraz z reprezentantami FRSE oraz Państw-Darczyńców Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)

Miejsce I:
LXIX Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 za film Leona Kunicy „Finding my Community”

Miejsce II (dwie nagrody ex-aequo):

Miejsce III (dwie nagrody ex-aequo):

Dziękujemy wszystkim Beneficjentom, którzy na co dzień dzielą się projektowymi doświadczeniami i nie przestają nas inspirować, w szczególności jednak naszym Laureatom, którzy w pracach konkursowych opowiedzieli nam swoje niezwykłe historie.

Gratulujemy!

Wyniki konkursu #EduStories

Z radością informujemy, że konkurs storytellingowy #EduStories, ogłoszony w ramach Programu Edukacja, został rozstrzygnięty!

Spośród zgłoszonych prac, Komisja Konkursowa wyłoniła pięciu laureatów (w porządku alfabetycznym):

Wręczenie nagród odbędzie się 5 października br. w Lublinie, podczas uroczystej gali.

Gratulujemy zwycięzcom!

 

Spotkanie Operatorów Programów Edukacyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF 2014-2021 | 27-28 czerwca 2023 | Wrocław

W dniach 27-28 czerwca 2023 r. we Wrocławiu Zespół Programu Edukacja zorganizował spotkanie Operatorów Programów Edukacyjnych finansowanych z funduszy norweskich i EOG w ramach Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W wydarzeniu o charakterze warsztatowym wzięli udział reprezentanci Darczyńców z instytucji partnerskich programów z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz delegacje z Chorwacji, Czech, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Polski oraz Rumunii. W sumie w wydarzeniu udział wzięło 25 uczestników.

W części otwierającej, każdy z operatorów prezentował rezultaty oraz postępy we wdrażaniu swojego programu. Pierwsza część dyskusji panelowej dotyczyła ogólnej oceny obecnej perspektywy finansowanej, w tym sukcesów, trudności i wyzwań, jakie były częścią doświadczenia poszczególnych operatorów podczas realizacji założeń programowych. Drugi panel dyskusyjny dotyczył współpracy bilateralnej, zarówno w kontekście realizacji wskaźników, jak również skutecznych metod wzmacniania współpracy dwustronnej pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami.

Drugi dzień wydarzenia przebiegał według scenariusza przygotowanego przez Darczyńców i miał charakter stricte warsztatowy. W toku dyskusji stolikowych, uczestnicy szukali odpowiedzi na postawione przez Darczyńców pytania – jak stworzyć idealny program edukacyjny oraz jakie zmiany należy wprowadzić w następnej perspektywie finansowej.
Spotkanie zapewniło przestrzeń do interesujących rozmów oraz atmosferę pozwalającą na dzielenie się doświadczeniami, które pozwoliły wzmocnić stosunki bilateralne aż 11 europejskich państw.

 

KONKURS #EduStories

EDIT: Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia do konkursu #EduStories! Zwycięzców poznamy podczas gali rozdania nagród w październiku br.

Jesteś Beneficjentem Programu Edukacja? Masz ciekawą historię uczestnika projektu lub inicjatywy realizowanej w ramach Funduszy Norweskich i EOG? Podziel się nią z nami
i zainspiruj innych!

Weź udział w konkursie storytellingowym #EduStories!

Opowiedz nam o tym, jak uczestnictwo w działaniach projektowych zmieniło życie osoby/osób zaangażowanych w realizację projektu lub inicjatywy (m.in. uczestników mobilności, szkoleń i wizyt studyjnych, partnerów oraz beneficjentów końcowych).

Historię można przedstawić w różnej formie:

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na www.education.org.pl (Zakładka Aktualności i Wydarzenia) oraz prześlij pracę konkursową na adres edustories@frse.org.pl w terminie do 31 lipca 2023 r.

Do wygrania:

     I miejsce – Aparat fotograficzny – lustrzanka
     II miejsce – Tablet
     III miejsce – Aparat fotograficzny natychmiastowy z wkładami
     Wyróżnienie – Drukarka do telefonu

Szczegółowe informacje dostępne są w REGULAMINIE KONKURSU

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CZEKAMY NA WASZE HISTORIE!

Życzenia Wielkanocne

Wyniki konkursu ,,Zawodowiec Roku 2022”

Szanowni Państwo,

31 grudnia 2022 roku zakończył się nabór wniosków w Konkursie ,,Zawodowiec Roku 2022” organizowanym wspólnie przez MEiN, KGHM i FRSE.
W Konkursie zgłoszono aż 537 nauczycieli kształcenia zawodowego w 62 dziedzinach. Komisja Konkursowa, po burzliwych obradach wyłoniła 118 nominowanych uczestników w 52 dziedzinach.

Zawodowca Roku 2022 w danej dziedzinie poznamy podczas uroczystej Gali wręczenia nagród. Każdy z nominowanych otrzyma informację o szczegółach Gali drogą mailową.

Poniżej znajdą Państwo listę nominowanych do tytułu „Zawodowiec Roku 2022”.

Lista nominowanych do tytułu „Zawodowiec Roku 2022”

Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy!

Życzenia świąteczne

Seminarium Bilateralne Programu Edukacja za nami

W dniach 11-13 października br. w Krakowie odbyło się seminarium bilateralne Programu Edukacja „Wyzwania edukacji – w trosce o młode pokolenie”. Wydarzenia o charakterze warsztatowo-konferencyjnym, w którym udział wzięli Beneficjenci Programu wraz instytucjami partnerskimi z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, było szczególną okazją do wzmacniania relacji dwustronnych z Państwami-Darczyńcami.

O znaczeniu i potencjale współpracy bilateralnej w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz budowaniu długofalowych relacji uczestnicy rozmawiali w czasie trzech sesji warsztatowych dotyczących kluczowych zagadnień w Programie Edukacja.

Ponadto, w ramach wydarzenia, 12 października br. odbyła się konferencja bilateralna, którą otworzył Maciej Kopeć – Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Uczestników powitał również Marian Mikołajski, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii w Krakowie. Swoje pozdrowienia i podziękowania za zorganizowanie konferencji przekazała Ásdis Jónsdóttir – przedstawicielka Biura Mechanizmów Finansowych, Eva Björnsdóttir – przedstawicielka Rannis, partnera Programu Edukacja z Islandii oraz Karolina Centomirska, reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Krajowy Punkt Kontaktowy.

W dalszej części konferencji, podczas dwóch sesji panelowych nasi goście dyskutowali o wyzwaniach w obszarze child welfare education oraz współpracy Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Polski w kontekście innowacji edukacyjnych.

Wydarzenie zamknęły prezentacje dobrych praktyk Beneficjentów Programu Edukacja i ich Partnerów

Seminarium odbyło się w atmosferze wzajemnej akceptacji, zrozumienia i chęci współpracy na rzecz edukacji.

Cieszymy się, że mogliśmy być tam razem z Wami!

 

Wyniki naboru na organizację wakacyjnych warsztatów

Dziś została zatwierdzona przez Zarząd FRSE lista rankingowa wniosków, które otrzymają dofinansowanie w konkursie na warsztaty wakacyjne dla uchodźców.

Z podlegających ocenie 109 wniosków, 77 pozytywnie przeszło ocenę formalną. Do dofinansowania zarekomendowanych zostało finalnie 28 projektów. Gratulujemy!

W najbliższym czasie wszyscy aplikujący, otrzymają pisemną informację o wynikach konkursu – zgodnie z przewodnikiem dla wnioskodawców.

Więcej informacji wraz z listą rankingową tutaj.

Nowy nabór: Wnioski na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja
zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioski można składać do 22 maja br., w systemie online.frse.org.pl

W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło 2,7 mln uchodźców. Ze względu na płeć i wiek imigrantów (kobiety i dzieci) oraz zbliżający się okres wakacyjny, wkrótce staniemy przed kolejnym problemem – organizacją i aktywizacją dzieci oraz ich mam w tym czasie.

KTO

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w trybie konkursowym, na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) na lata 2014-2021 to źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Środki finansowe na niniejszy nabór pochodzą z Funduszu Współpracy Dwustronnej, stanowiącego element powyższego wsparcia.

DLA KOGO

Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia) zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne prowadzące działalność gospodarczą.

ZADANIA

DZIAŁANIA

Wyjazdowe warsztaty z rozwoju osobistego, asertywności, budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, z zakresu opieki zdrowotnej w Polsce, z korzystania z usług instytucji publicznych takich jak: urzędy, przychodnie, szkoły, biblioteki itp.), aktywizacja zawodowa np. kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje, aktywne poszukiwanie pracy, list motywacyjny i CV, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 16 czerwca 2022 r., nie później niż do 30 listopada 2022 r.

OKRES REALIZACJI WARSZTATÓW:  lipiec – sierpień 2022 r.

UCZESTNICY: kobiety (matki, opiekunki prawne) z Ukrainy mające status uchodźczyń oraz ich dzieci.

MIEJSCE REALIZACJI: Polska (działania wyjazdowe).

WIEK UCZESTNIKÓW: kobiety (>18), dzieci (0-18).

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW TUTAJ