Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Konkurs dla szkół

Startuje konkurs dla szkół na cyfrową pracę plastyczną poświęconą Funduszom Norweskim i EOG

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Funduszy Norweskich i EOG oraz państwowy instytut badawczy NASK zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastyczno-cyfrowym. Ideą konkursu „O tym się wie” jest upowszechnianie wiedzy na temat Funduszy Norweskich i EOG oraz ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski. To także szansa dla dzieci i młodzieży na zdobywanie i podnoszenie kompetencji cyfrowych.

– Polska, w trzeciej edycji Funduszy Norweskich i EOG, ma do  wykorzystania ponad 809 mln euro. Z pieniędzy tych finansowane będą projekty z dziedziny ochrony środowiska, edukacji, innowacji czy kultury. Poprzez organizację konkursu dla szkół we współpracy z  państwowym instytutem badawczym NASK , środki te możemy wykorzystać również na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów – podkreśla wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie innowacyjnych i kreatywnych prac plastycznych, wykonanych  techniką cyfrową, poświęconych Funduszom Norweskim i EOG oraz ich państwom darczyńcom.

Konkurs rusza 20 stycznia. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Do zdobycia jest łącznie 100 zestawów wyposażenia pracowni multimedialnych – każdy składający się z 16 laptopów.

Prace należy zgłaszać w terminie do 31 marca 2021 roku poprzez formularz na stronie otymsiewie.pl. Tam też dostępne są wszystkie informacje o konkursie.

Organizatorem konkursu „O tym się wie” jest NASK Państwowy Instytut Badawczy, działający na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Patronat honorowy nad konkursem objęły Ambasada Norwegii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Więcej informacji o Funduszach Norweskich i EOG na stronie: eog.gov.pl.

Drugi nabór w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021) otwarty!

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja

zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym.

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach 4 komponentów.

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi  14 381 096 EUR.

Dokumenty konkursowe należy składać w terminie od 12/01/2021 do 12/04/2021 (do 16:00) za pośrednictwem systemu online.frse.org.pl

Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne w sekcji dot. naborów: Nabory

 

Powodzenia!

Podsumowanie działań Zespołu Programu Edukacja 2020 (MF EOG 2014-2021)

Koniec roku skłania do refleksji co do zrealizowanych przedsięwzięć. Mijające 12 miesięcy było tym bardziej specyficzne gdyż naznaczone niespodziewanym wyzwaniem – pandemią rzutującą na realizację projektów. Pomimo tego Zespół Programu Edukacja nie ustawał w poszukiwaniu rozwiązań istniejącej sytuacji.

Podsumowując działania Zespołu w mijającym roku można przedstawić je w następujący sposób:

 

Organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych:

Pandemia koronawirusa zaskoczyła nas w momencie gdy mieliśmy już zaplanowane i zorganizowane spotkania, szkolenia i inne działania, których realizację musieliśmy dostosować do nowych okoliczności.

Pracownicy zespołu byli dostępni dla Państwa również podczas serii spotkań online „Kawa z ekspertem Programu Edukacja”. Zorganizowaliśmy łącznie 9 spotkań tego typu (1.07, 15.07, 29.07, 26.08, 23.09, 29.10, 19.11, 2.12, 17.12) podczas których uczestnicy zadawali pytania, dzielili się swoimi wątpliwościami i sukcesami związanymi z Programem Edukacja.

W spotkaniu wzięło udział około 200 potencjalnych wnioskodawców, Beneficjentów i sympatyków Programu Edukacja.

 

W mijającym roku zawarliśmy 97 umów ws. realizacji projektów na łączną kwotę 7 039 978,80 EUR.

 

Poza wydarzeniami organizowanymi przez nas, braliśmy również gościnny udział w wydarzeniach zewnętrznych:

 

Rok kończymy pozytywną informacją o zakończeniu prac nad dokumentacją do II naboru wniosków. Obserwujcie nas, drodzy Państwo, gdyż styczeń przyniesie Państwu nowe możliwości w ramach Programu Edukacja.

Dziękujemy za ten rok i do zobaczenia w Roku 2021!

Podsumowanie warsztatów bilateralnych online
Podsumowujemy nasze 3-dniowe bilateralne warsztaty online, które odbyły się w dniach 8-10 grudnia br.:
Kolejne spotkanie tego typu odbędzie się pod koniec stycznia 2021 roku. Aby być na bieżąco, angażować się w bilateralne inicjatywy również pomiędzy warsztatami, a także znaleźć partnerów do swoich projektów, ponownie zapraszamy na naszą platformę współpracy bilateralnej i aktywne udzielanie się na niej:
Platforma współpracy bilateralnej
Jest tam już 119 osób, w tym ok. 25 z Państw-Darczyńców.
Podsumowanie 2020r.: spotkania „Kawa z Ekspertem”

17 grudnia miało miejsce ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”, podczas którego uczestnicy zadawali pytania, dzielili się swoimi wątpliwościami i sukcesami związanymi z Programem Edukacja.

W mijającym roku odbyło się łącznie dziewięć takich spotkań:

W spotkaniach wzięło udział około 200 potencjalnych wnioskodawców, Beneficjentów i sympatyków Programu Edukacja.

W trakcie spotkań wypito wiele litrów aromatycznej kawy 🙂

Pytania i wątpliwości uczestników spotkań zainspirowały i ciągle inspirują Zespół Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) do tworzenia kreatywnych rozwiązań w Programie i lepszego zrozumienia potrzeb wnioskodawców i Beneficjentów.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i udział w naszych „Kawach”!

Do zobaczenia na kolejnej „Kawie” w Nowym 2021 Roku!

WAŻNE: Islandia wprowadza od 19 sierpnia nowe procedury wjazdowe dla podróżnych

Zgodnie z informacją podaną na stronie rządu islandzkiego (link tutaj) Rząd Islandii podjął decyzję o wprowadzeniu zwiększonych środków kontroli granicznej od 19 sierpnia. Wszyscy przylatujący pasażerowie muszą następnie wybrać między 14-dniową kwarantanną a podwójną procedurą testową wraz z kwarantanną trwającą 5-6 dni.

Procedura podwójnej kontroli granicznej wymaga od wszystkich pasażerów przybywających do Islandii poddania się dwóm testom PCR: jednemu po przylocie i kolejnym 5-6 dni później, aby zminimalizować ryzyko fałszywie ujemnego wyniku, który może spowodować rozprzestrzenienie się infekcji w społeczności. W tym okresie wszyscy przylatujący pasażerowie muszą przebywać w kwarantannie na wypadek ewentualnej infekcji. Alternatywnie pasażerowie przylatujący mogą wybrać pobyt w 14-dniowej kwarantannie bez przechodzenia jakichkolwiek testów. Dzieci urodzone w 2005 r. i później są zwolnione z procedury podwójnej kontroli granicznej.

Wprowadzone obostrzenie obowiązuje bezterminowo i może w rezultacie powodować niemożliwość odbywania zaplanowanych Wizyt Przygotowawczych. Prosimy o uwzględnianie tej informacji na etapie przygotowywania przez Państwo wniosków oraz bieżące śledzenie naszej strony, na której będziemy aktualizować informacje dotyczące ograniczeń w mobilności wprowadzanych przez Państwa – Darczyńców Funduszy EOG.

WAŻNE: Norwegia wprowadza 10-dniową kwarantannę dla podróżnych z Polski​

Jak podaje nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/norwegia) od dnia 15 sierpnia br. Polska zostaje zaliczona do krajów „czerwonych”, w których sytuacja epidemiologiczna nie spełnia określonych przez norweskie władze kryteriów. Oznaczać to będzie obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Norwegii. Wg nowych zasad określonych przez norweskie władze, dla osób, które przybywają do Norwegii innymi niż własny samochód środkami transportu (publicznymi) oznacza to także konieczność noszenia maseczek na cały czas transportu np. z lotniska do domu, w którym spędzą okres kwarantanny. Lista państw (aktualizowana co 14 dni) i aktualne informacje dot. rekomendacji władz norweskich dot. podróży publikowane są na stronie: http://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/.

Wprowadzone obostrzenie obowiązuje bezterminowo i może w rezultacie powodować niemożliwość odbywania zaplanowanych Wizyt Przygotowawczych. Prosimy o uwzględnianie tej informacji na etapie przygotowywania przez Państwo wniosków oraz bieżące śledzenie naszej strony, na której będziemy aktualizować informacje dotyczące ograniczeń w mobilności wprowadzanych przez Państwa – Darczyńców Funduszy EOG.

Ankieta dot. współpracy z FRSE

Szanowni Państwo,

w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę CONVID-19 i wiążącymi się z tym obostrzeniami w Polsce, Europie i na świecie (zamknięcie granic, wstrzymanie pasażerskiego transportu międzynarodowego, zawieszenie pracy szkół) pracownicy FRSE starają się sprostać wszystkim wyzwaniom i pomóc w rozwiązywaniu problemów i wątpliwości, z którymi zmagają się Państwo w nowej rzeczywistości.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat naszej pracy i satysfakcji z proponowanych rozwiązań. Prosimy o wypełnienie ankiety (do dnia 29.05.2020) dotyczącej poziomu zadowolenia ze współpracy z FRSE.

https://www.webankieta.pl/ankieta/529996/ankieta-covid-19.html

Państwa opinie umożliwią nam udzielanie jak najlepszego wsparcia w realizowanych przez Państwa projektach.

Pozdrawiamy,

Pracownicy FRSE

Covid-19: Wyszukiwanie i kojarzenie partnerów bilateralnych online. Informacje dla beneficjentów.

Ponieważ większość krajów europejskich, aby powstrzymać rozwój epidemii Covid-19, wprowadziła ograniczenia dot. podróży, wielu beneficjentów napotyka trudności w toku swojej działalności związanej z pozyskiwaniem partnerów z Państw – Darczyńców. Chociaż preferowane jest spotykanie się twarzą w twarz, dwustronne partnerstwa można również tworzyć i rozwijać online.

Pierwszym krokiem w procesie dobierania jest poszukiwanie potencjalnego partnera. Odbywa się to głównie przez Internet. Partnerzy mogą się nawzajem odnaleźć w kilku miejscach:

Spotkania online można wykorzystać zarówno do kontaktowania potencjalnych partnerów, jak i do omówienia wniosku projektowego, jeśli partnerzy zdecydują się wspólnie opracować projekt. Szeroka gama narzędzi do spotkań online jest łatwo dostępna i może stanowić dobrą alternatywę dla spotkań twarzą w twarz, gdy podróżowanie nie jest możliwe. Przykładami są Skype, Facetime, Zoom, Microsoft Teams itp.

Partnerzy projektu z Państw-Darczyńców powinni zostać włączeni na wczesnym etapie procesu opracowywania projektu. Zalecamy korzystanie z Przewodnika w sprawie funduszy EOG
i Norweskiego w pracach doradczych dotyczących współpracy dwustronnej.

Dodatkowe bazy danych i kontakty: