Komunikat w sprawie firm pośredniczących

Komunikat w sprawie firm pośredniczących

Szanowni Państwo,

otrzymujemy ostatnio zapytania w sprawie szkoleń dotyczących m.in. raportowania w projektach, oferowanych przez prywatne firmy. Oferty te stwarzają wrażenie, że są przygotowane w porozumieniu z FRSE, co często wprowadza Państwa w błąd. Nie jest prawdziwą informacją, że koszt udziału w takim szkoleniu można rozliczyć w ramach dofinansowania projektu.

Uprzejmie informujemy, że FRSE nie współpracuje z żadną firmą szkoleniową, ani nie udziela rekomendacji żadnej z nich. Nie ponosimy odpowiedzialności za działalność tego typu instytucji, ani za treści przekazywane na ich stronach.

Wszelkie szkolenia organizowane przez FRSE prowadzone są NIEODPŁATNIE przez naszych pracowników.

FRSE oferuje wszelkie wsparcie swoim beneficjentom w zakresie wypełniania raportu końcowego w postaci webinariów, instrukcji oraz konsultacji opiekunów projektu. Wsparcie to jest bezpłatne, toteż wydawanie środków z przyznanego dofinansowania na szkolenia w tym zakresie jest nieuzasadnione i niecelowe.

Przygotowanie raportu w systemie MTool+, Onlinefrse itp. jest sprawą bardzo prostą, a wszelkie treści i dane, siłą rzeczy, pochodzą od samego beneficjenta. Szczególnie w przypadku partnerów w projektach współpracy szkół przygotowanie raportu jest wyjątkowo uproszczone. Pobieranie wygórowanych opłat, za udostępnianie dokumentów i informacji dostępnych publicznie na stronie FRSE uważamy za wysoce nieetyczne.

W przypadku wątpliwości co do pochodzenia otrzymywanych informacji prosimy zwracać uwagę na używane w nich adresy stron www oraz na adresy e-mail. Informacje ogłaszane przez FRSE mają zawsze adresy e-mail z rozszerzeniem: …@frse.org.pl lub …@erasmusplus.org.pl

Z wyrazami szacunku,

Zespół Programu Edukacja

 

Za nami konferencja inauguracyjna Programu Edukacja

„Inauguracja Programu Edukacja to szczególny moment. Program ten przyczyni się do poprawy jakości edukacji w Polsce i wzmocni współpracę między instytucjami edukacyjnymi w Polsce oraz współpracę z instytucjami w innych krajach. W funduszach norweskich chodzi przede wszystkim o ludzi, o tworzenie lepszego życia. A nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie dzieciom i młodzieży najlepszych możliwości rozwoju, zdobywania umiejętności i wiedzy, jako solidnych podstaw budowania przyszłości” – mówił Olav Myklebust, Ambasador Królestwa Norwegii podczas konferencji inaugurującej Program Edukacja, która odbyła się 5 kwietnia br.

Konferencję otworzyli również Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Harald Nybølet, Dyrektor Generalny Norweskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (Diku) oraz gospodarz wydarzenia, dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Operatora Programu Edukacja.

Podczas wystąpień plenarnych przedstawiciele instytucji edukacyjnych z Liechtensteinu i Norwegii, partnerów FRSE w Programie Edukacja, przybliżyli zebranym system edukacji w Państwach-Darczyńcach, przedstawili też korzyści i możliwości trzeciej edycji Funduszy EOG. Oktawia Gorzeńska, Dyrektorka 17. LO
w Gdyni, w swoim wystąpieniu motywacyjnym opowiedziała, czym jest zmiana w edukacji, dlaczego warto współdziałać i nieustannie się rozwijać.

Sesja panelowa poświęcona była zagadnieniu edukacji w obliczu rewolucji cyfrowej. Międzynarodowe grono ekspertów dyskutowało o tym, jak będzie wyglądała edukacja przyszłości i jakie wyzwania przed nią stoją.
W drugiej części wydarzenia przedstawiciele Operatora Programu przedstawili podczas sesji tematycznej cele i założenia Programu Edukacja, w tym komponenty, działania i zasady finansowania.

W konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników z całej Polski, przyszłych beneficjentów programu. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia realizowane w ramach Programu.


EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

EOG