(Nabór 2021) Kiedy należy przeprowadzić analizę dot. działania d: edukacja zdalna – w Komponencie III/IV?

(Nabór 2021) Kiedy należy przeprowadzić analizę dot. działania d: edukacja zdalna – w Komponencie III/IV?

Analiza ta powinna zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku. Wynik takiej analizy należy przedstawić we wniosku aplikacyjnym. Na naszej stronie znajduje się narzędzie, które może ułatwić przeprowadzenie takiej analizy: https://education.org.pl/dobre_praktyki_proj/1-dobre-praktyki-projektowe/1-pomysl/1-1-analiza-swot/

Nie jest to element dokumentacji, jego stosowanie nie jest obligatoryjne, ale może ułatwić przeprowadzenie takiej analizy. Jest to uproszczona forma analizy SWOT, dopasowana do potrzeb instytucji edukacyjnych.