Seminarium Bilateralne Programu Edukacja za nami

Seminarium Bilateralne Programu Edukacja za nami

W dniach 11-13 października br. w Krakowie odbyło się seminarium bilateralne Programu Edukacja „Wyzwania edukacji – w trosce o młode pokolenie”. Wydarzenia o charakterze warsztatowo-konferencyjnym, w którym udział wzięli Beneficjenci Programu wraz instytucjami partnerskimi z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, było szczególną okazją do wzmacniania relacji dwustronnych z Państwami-Darczyńcami.

O znaczeniu i potencjale współpracy bilateralnej w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz budowaniu długofalowych relacji uczestnicy rozmawiali w czasie trzech sesji warsztatowych dotyczących kluczowych zagadnień w Programie Edukacja.

Ponadto, w ramach wydarzenia, 12 października br. odbyła się konferencja bilateralna, którą otworzył Maciej Kopeć – Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Uczestników powitał również Marian Mikołajski, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii w Krakowie. Swoje pozdrowienia i podziękowania za zorganizowanie konferencji przekazała Ásdis Jónsdóttir – przedstawicielka Biura Mechanizmów Finansowych, Eva Björnsdóttir – przedstawicielka Rannis, partnera Programu Edukacja z Islandii oraz Karolina Centomirska, reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Krajowy Punkt Kontaktowy.

W dalszej części konferencji, podczas dwóch sesji panelowych nasi goście dyskutowali o wyzwaniach w obszarze child welfare education oraz współpracy Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Polski w kontekście innowacji edukacyjnych.

Wydarzenie zamknęły prezentacje dobrych praktyk Beneficjentów Programu Edukacja i ich Partnerów

Seminarium odbyło się w atmosferze wzajemnej akceptacji, zrozumienia i chęci współpracy na rzecz edukacji.

Cieszymy się, że mogliśmy być tam razem z Wami!

 

Życzenia świąteczne

Pierwszy nabór w Programie Edukacja zamknięty

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora w Programie Edukacja, informuje, że zakończył się pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja realizowanym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

W konkursie złożono poprawnie 183 wnioski na kwotę € 18 704 877, w tym:

Ile wniosków złożono w poszczególnych województwach?

·       mazowieckie 46
·       małopolskie 21
·       wielkopolskie 19
·       pomorskie 14
·       łódzkie 10
·       śląskie 13
·       podkarpackie 8
·       podlaskie 5
·       kujawsko-pomorskie 11
·       lubelskie 14
·       dolnośląskie 7
·       opolskie 8
·       świętokrzyskie 2
·       zachodniopomorskie 3
·       warmińsko-mazurskie 2

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia tegorocznego konkursu to koniec bieżącego roku.

Przetarg na ekspertów

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z przetargiem, ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, na wybór ekspertów do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych przez wnioskodawców Programu Edukacja realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Więcej informacji znajdą Państwo w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.frse.org.pl/zamowienia-publiczne/zp-16frse2019-wybor-30-ekspertow-do-przeprowadzenia-oceny-merytorycznej-wniosko 

Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja już otwarty!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 EUR. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja.

Rusza konkurs dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online FRSE, Operatora Programu w terminie od 24/06/2019 r. do 15/09/2019 r. Maksymalna wartość grantu na realizowane działania to 250 000 EUR. Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 7 201 257 EUR.

Ogłoszony konkurs przewiduje nabór w ramach czterech komponentów:

Działania możliwe do realizacji, to m.in. krótkie wyjazdy szkoleniowe dla kadry, intensywne szkolenia organizowane w Polsce, wymiany akademickie oraz inicjatywy realizowane w partnerstwach, mające na celu poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej w Polsce.

Realizowane projekty muszą być w zgodzie z celami ogólnymi programu, powinny także wpisywać się w cele szczegółowe komponentów oraz obszary priorytetowe określone dla programu.

Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne na programowej stronie internetowej w zakładce Strefa Beneficjenta:

Komunikat w sprawie firm pośredniczących

Szanowni Państwo,

otrzymujemy ostatnio zapytania w sprawie szkoleń dotyczących m.in. raportowania w projektach, oferowanych przez prywatne firmy. Oferty te stwarzają wrażenie, że są przygotowane w porozumieniu z FRSE, co często wprowadza Państwa w błąd. Nie jest prawdziwą informacją, że koszt udziału w takim szkoleniu można rozliczyć w ramach dofinansowania projektu.

Uprzejmie informujemy, że FRSE nie współpracuje z żadną firmą szkoleniową, ani nie udziela rekomendacji żadnej z nich. Nie ponosimy odpowiedzialności za działalność tego typu instytucji, ani za treści przekazywane na ich stronach.

Wszelkie szkolenia organizowane przez FRSE prowadzone są NIEODPŁATNIE przez naszych pracowników.

FRSE oferuje wszelkie wsparcie swoim beneficjentom w zakresie wypełniania raportu końcowego w postaci webinariów, instrukcji oraz konsultacji opiekunów projektu. Wsparcie to jest bezpłatne, toteż wydawanie środków z przyznanego dofinansowania na szkolenia w tym zakresie jest nieuzasadnione i niecelowe.

Przygotowanie raportu w systemie MTool+, Onlinefrse itp. jest sprawą bardzo prostą, a wszelkie treści i dane, siłą rzeczy, pochodzą od samego beneficjenta. Szczególnie w przypadku partnerów w projektach współpracy szkół przygotowanie raportu jest wyjątkowo uproszczone. Pobieranie wygórowanych opłat, za udostępnianie dokumentów i informacji dostępnych publicznie na stronie FRSE uważamy za wysoce nieetyczne.

W przypadku wątpliwości co do pochodzenia otrzymywanych informacji prosimy zwracać uwagę na używane w nich adresy stron www oraz na adresy e-mail. Informacje ogłaszane przez FRSE mają zawsze adresy e-mail z rozszerzeniem: …@frse.org.pl lub …@erasmusplus.org.pl

Z wyrazami szacunku,

Zespół Programu Edukacja

 

Za nami konferencja inauguracyjna Programu Edukacja

„Inauguracja Programu Edukacja to szczególny moment. Program ten przyczyni się do poprawy jakości edukacji w Polsce i wzmocni współpracę między instytucjami edukacyjnymi w Polsce oraz współpracę z instytucjami w innych krajach. W funduszach norweskich chodzi przede wszystkim o ludzi, o tworzenie lepszego życia. A nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie dzieciom i młodzieży najlepszych możliwości rozwoju, zdobywania umiejętności i wiedzy, jako solidnych podstaw budowania przyszłości” – mówił Olav Myklebust, Ambasador Królestwa Norwegii podczas konferencji inaugurującej Program Edukacja, która odbyła się 5 kwietnia br.

Konferencję otworzyli również Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Harald Nybølet, Dyrektor Generalny Norweskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (Diku) oraz gospodarz wydarzenia, dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Operatora Programu Edukacja.

Podczas wystąpień plenarnych przedstawiciele instytucji edukacyjnych z Liechtensteinu i Norwegii, partnerów FRSE w Programie Edukacja, przybliżyli zebranym system edukacji w Państwach-Darczyńcach, przedstawili też korzyści i możliwości trzeciej edycji Funduszy EOG. Oktawia Gorzeńska, Dyrektorka 17. LO
w Gdyni, w swoim wystąpieniu motywacyjnym opowiedziała, czym jest zmiana w edukacji, dlaczego warto współdziałać i nieustannie się rozwijać.

Sesja panelowa poświęcona była zagadnieniu edukacji w obliczu rewolucji cyfrowej. Międzynarodowe grono ekspertów dyskutowało o tym, jak będzie wyglądała edukacja przyszłości i jakie wyzwania przed nią stoją.
W drugiej części wydarzenia przedstawiciele Operatora Programu przedstawili podczas sesji tematycznej cele i założenia Programu Edukacja, w tym komponenty, działania i zasady finansowania.

W konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników z całej Polski, przyszłych beneficjentów programu. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia realizowane w ramach Programu.


EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

EOG

Umowa w sprawie Programu Edukacja podpisana

8 marca 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński i Ambasador Królestwa Norwegii Olav Myklebust podpisali umowę w sprawie Programu Edukacja. Prawie 90 milionów złotych – tyle pieniędzy z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego dostanie Polska, między innymi na szkolnictwo zawodowe, programy stypendialne i szkolenia dla nauczycieli. Program Edukacja jest pierwszym programem realizowanym w ramach trzeciej edycji Funduszy EOG, którego zakres i cele zostały ostatecznie uzgodnione.
Z treścią umowy można zapoznać się w sekcji: Dokumenty Programowe

(fot. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)