Mobilność w szkolnictwie wyższym

Mobilność w szkolnictwie wyższym
Rozwój kompetencji zarządczych w obszarze edukacji muzycznej – orkiestra młodzieżowa od projektu do organizacji

Projekt zakłada udział 5 pracowników Filharmonii w Szczecinie, odpowiedzialnych za organizację corocznego projektu International Lutosławski Youth Orchestra (ILYO), w wizycie studyjnej na zaproszenie Stowarzyszenia Norweskich Orkiestr Młodzieżowych (UNOF) w Oslo. Tematem wizyty jest zarządzanie orkiestrami młodzieżowymi jako formy przygotowania uczniów i absolwentów szkół muzycznych do pracy w charakterze zawodowych muzyków orkiestrowych. Projekt służyć będzie nawiązaniu i rozwijaniu współpracy instytucjonalnej pomiędzy Filharmonią i UNOF w zakresie realizacji międzynarodowych programów i projektów z zakresu edukacji muzycznej, pozwoli uczestnikom wizyty na zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania i organizacji programów i projektów dla młodych muzyków. Wnioski i doświadczenia z wizyty studyjnej zostaną uwzględnione w realizacji kolejnej edycji ILYO. Projekt stanowi wstęp do długofalowej współpracy obu organizacji.