Autyzm w świecie dobrych praktyk

Autyzm w świecie dobrych praktyk

Głównym celem projektu jest udział 4 pracowników w wizycie studyjnej w Klettaskóli Islandia co wpłynie na: – pogłębienie wiedzy z zakresu autyzmu, poznanie nowych technik i metod pracy obowiązujących w Islandii, – pogłębienie wiedzy nauczycieli z zakresu alternatywnych metod komunikacji, poznanie nowych technik i metod obowiązujących w Islandii, – rozszerzenie umiejętności językowych, co umożliwi lepszy dostęp do literatury światowej oraz aktualnych badań dotyczących problemu, – nawiązanie i rozwijanie współpracy z placówkami, w których prowadzona jest terapia niemówiących dzieci z autyzmem, wymiana doświadczeń – nawiązanie kontaktów umożliwiających w przyszłości nawiązanie partnerstwa skutkującego wspólnym projektem (Erasmus/eTwinning) – unowocześnienie warsztatu pracy nauczycieli. Projekt przyczyni się do rozwoju naszej placówki, zwiększy atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej w środowisku lokalnym jako placówki nowoczesnej, korzystającej z europejskich doświadczeń i metod pracy.

Rozwój kompetencji kadry UWM w zakresie edukacji włączającej, dobrego zarządzania i kultury jakości w sektorze edukacji

Wizyta studyjna służy rozszerzeniu dotychczasowej współpracy między uczelniami. Zaplanowano 3 dni licznych spotkań i wymiany doświadczeń i wiedzy z naukowcami norweskimi, pracownikami administracji, w tym biura kształcenia NTNU oraz osobą odpowiedzialną za pracę ze studentami z niepełnosprawnością i dysfunkcjami. Przewidziano zwiedzanie laboratoriów, udział w warsztatach i uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Korzyścią z realizacji wizyty będzie wzmocnienie kompetencji uczestników, a przez to ich macierzystej jednostki w zakresie edukacji włączającej, dobrego zarządzania i kultury jakości w sektorze edukacji. Uczestnikami wizyty będzie pięcioro pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Budownictwa UWM. Wymiernym efektem wizyty będzie podniesienie jakości dydaktyki oraz badań naukowych w UWM, wspólne publikacje z pracownikami NTNU, wspólna organizacja konferencji i sympozjów. Wymiana doświadczeń w trakcie wizyty zaowocuje również przy składaniu wspólnych wniosków o granty naukowe.