Inspiracje kluczem sukcesu

Inspiracje kluczem sukcesu

Projekt zakłada wizytę studyjną w firmie Smart Kompetense w Norwegii. Przewidziany jest wyjazd 5 osób, które zajmują kluczowe stanowiska w firmie. Założenia projektu opierają się na wymianie dobrych praktyk, porównaniu programów kształcenia a także na nawiązaniu długofalowej współpracy pomiędzy firmami. Głównym celem wizyty studyjnej jest wzmocnienie potencjału kadry pracującej w obszarze edukacji poprzez zapoznanie się z ofertą innowacyjnych kursów oraz metodologią działalności placówki edukacyjnej działającej na terenie Norwegii a także wypracowanie wspólnych rozwiązań pod kątem edukacji dotyczącej systemu opieki społecznej nad dziećmi. W trakcie mobilności uczestnicy przez 3 dni zapoznają się z działalnością norweskiej firmy i wymienią dobre praktyki. Poruszone zostaną tematy dotyczące dalszej wspólnej współpracy polegające m.in na uzupełnieniu ofert edukacyjnych, które dotychczas były prestiżowe u partnerów.