Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym

Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym

Kompetencje medialne uznawane są za kluczowe we współczesnym świecie. Brak jest systemowych rozwiązań kształtowania kompetencji medialnych nauczycieli i przygotowania ich do rozwoju tych kompetencji u uczniów. Celem projektu jest poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej poprzez opracowanie: 1 narzędzia diagnozy kompetencji medialnych uczniów, 3 programów szkoleń oraz 1 programu studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie edukacji medialnej oraz rekomendacji w zakresie zmian w polskim systemie edukacji medialnej uczniów i nauczycieli poprzez projekt zintegrowanego systemu kształcenia w zakresie edukacji medialnej we wszystkich typach i poziomach szkół do VI 2022r. Narzędzie diagnozy kompetencji uczniów oraz nowe programy studiów podyplomowych i szkoleń pozwolą na poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej. Rekomendacje będą mogły zostać wykorzystane przez podmioty odpowiedzialne za projektowanie systemu edukacji i przyczynić się do wzrostu poziomu edukacji medialnej.

Mobilność w szkolnictwie wyższym
Zdrowy styl życia – myślimy globalnie, działamy lokalnie

Projekt „Zdrowy styl życia – myślimy globalnie działamy lokalnie” skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizujących program „Szkoła promująca zdrowie”. Szkoły promujące zdrowie to placówki realizujące systemowe działania z promocji zdrowia oparte na wieloaspektowym podejściu do zdrowia (aspekt fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy). Grupą docelową projektu stanowić będą dyrektorzy i nauczyciele ze szkół posiadających Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie otrzymany za wieloletnie działanie z promocji zdrowia (30 szkół). Dokonana w powyższych szkołach diagnoza w zakresie doskonalenia (2018/2019) wskazała potrzebę przeprowadzenia szkoleń w zakresie zdrowego żywienia i różnych form aktywności ruchowej na bazie praktycznych rozwiązań w norweskim systemie szkolnictwa. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w 5 dniowych warsztatach i szkoleniu otwartym podsumowującym projekt.