START NOW+

START NOW+

Projekt dotyczy zdrowia młodzieży i rozwoju narzędzi edukacyjnych dla zdrowia publicznego. Celem jest ich dalszy rozwój oraz wymiana dobrych praktyk „child welfare education”. Poprzez projekt chcemy realizować aspekt edukacji włączającej, poprawić kompetencje zdrowotne młodzieży oraz wdrażać standardy bezpieczeństwa w edukacji. W sumie planujemy dotrzeć do grupy 20.000 osób. Przewidziane w projekcie działania zakładają warsztaty, szkolenie oraz grę miejską, a opierają się na wykorzystaniu metody pozaformalnej modułów edukacyjnych, które cechują się: uniwersalnością, elastycznością, wykorzystaniem ewaluacji i upowszechniania, praktycznością zagadnień, atrakcyjnością formy i treści oraz wykorzystaniem narzędzi IT i networkingu. Projekt pozwoli na implementację nowatorskich narzędzi w Norwegii i dalszy ich rozwój w Polsce. Wypracowane standardy jakości (certyfikat QNEC) korzystnie wpłyną na dzieci i młodzież, poprzez wdrażające je organizacje i instytucje edukacyjne.

Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia

Projekt dotyczy przeprowadzenia 3 dniowego szkolenia dla 30 nauczycieli z woj. opols. wszystkich typów szkół z przedmiotów ogólnokształcących, którzy chcą stosować kreatywne metody nauczania w zakresie storytellingu, uczenia się opartego na rozwiązywaniu problemów, pracy metodą projektu i wykorzystania myślenia wizualnego z uwzgl. nauczania włączającego. W proj. wezmą udział również n-le konsultanci zatrudnieni w RZPWE – 5 osób. Okres realizacji 1.01-30.06.2020. W wyniku szkoleniu uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania, dzięki czemu wzbogacą swój codzienny warsztat nauczyciela, a konsultanci, swoją ofertę szkoleniową. Ideą intensywnego szkolenia jest zaszczepienie potrzeby zmiany w nauczaniu,odejścia od metod podających na rzecz rozwoju metod, w których nauczyciel stara się organizować proces dydaktyczny, a nie dominować w nim. Szkolenia będą miały formę warsztatową i będą prezentowały praktyczne aspekty wykorzystywane w norweskich szkołach.

Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia.

Realizacja proj. wynika z potrzeby poznania autorskiej metody Play to Learn More and SmartEnglish realizowanych w islandzkich szkołach. Metody te w sposób skuteczny wpływają na poprawę jakości nauczania i uczenia się. Projekt wynika z celów Programu Edukacja, tj. przyczynia się do wzmocnienia kapitału ludzkiego i rozwoju bazy wiedzy w Polsce w zakresie stosowania tych innowac.metod kształcenia w wyniku wzmocnienia stos. dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, których efektem jest większa skuteczność kształcenia. Cel ten będzie realiz. poprzez rozwój kadry kształcącej n-li, i zastosowane w/w metod podczas wizyty: job shadowing, dyskusja, warsztaty. Uczestnicy projektu to: 5 n-li konsultantów, którzy kształcą n-li szkół z woj.opolsk. odpowiadający za rozwój edukacji w regionie. Rezultaty: opracowanie projektu partnerskiego w zakresie innowacyjnego kształcenia, wykorzystanie poznanych metod podczas szkoleń dla n-li realizowanych w RZPWE, zamieszczenie materiałów na stronie projektu.

Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia.

Realizacja proj. wynika z potrzeby poznania innowacyjnych metod kształcenia w szkołach norweskich, które w sposób skuteczny wpływają na poprawę jakości nauczania i uczenia się. Projekt wynika z celów Programu Edukacja, tj. przyczynia się do wzmocnienia kapitału ludzkiego i rozwoju bazy wiedzy w Polsce w zakresie stosowania innowac.metod kształc. w wyniku wzmocnienia stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, których efektem jest większa skuteczność kształcenia. Cel ten będzie realiz. poprzez job shadowing,rozmowy, warsztaty. Uczestnicy projektu to: n-le-konsultanci, którzy kształcą nauczycieli z woj.opolsk. i odpowiadają za rozwój edukacji w regionie. Dbając o jakość szkoleń kształcą n-li z interesujących metod motywujących wymagającego ucznia a także ucznia z SPE. Rezultaty: strona internetowa projektu z wypracowanymi materiałami, opracowanie projektu partnersk. w zakresie innowac. kształc., wykorzystanie poznanych metod podczas szkoleń dla n-li prowadzonych w RZPWE.