Standardy edukacyjne dla polskiego języka migowego

Standardy edukacyjne dla polskiego języka migowego

Projekt ma na celu stworzenie warunków do poprawy jakości edukacji włączającej dla uczniów wymagających komunikacji i nauczania z wykorzystaniem polskiego języka migowego. W efekcie projektu zostaną stworzone i opublikowane analizy dotyczące ESOKJ dla języków migowych, opis kompetencji dla polskiego języka migowego oraz opis zasad oceny kompetencji dla polskiego języka migowego. Powyższe dokumenty składają się na standardy edukacyjne dla polskiego języka migowego. Wdrożenie standardów polega na przeprowadzeniu seminariów dla min. 30 nauczycieli polskiego języka migowego oraz podpisaniu deklaracji wdrożenia standardów przez min. 20 instytucji edukacyjnych. Standardy zostaną przedstawione Polskiej Radzie Języka Migowego w celu uzyskania rekomendacji. Stworzenie standardów i ich implementacja stanowi realizację zapisów art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Standardy dla polskiego języka migowego są konieczne dla poprawy jakości edukacji uczniów z niedosłuchem.

Mobilność w szkolnictwie wyższym
Mobilność w szkolnictwie wyższym
W jaki sposób wspierać nauczyciela w XXI wieku?

Projekt „W jaki sposób wspierać nauczyciela w XXI wieku?” opracowany został przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie. Do kluczowych potrzeb naszej placówki należy wszechstronny rozwój pracowników, uwarunkowany profesjonalnym, nowoczesnym zarządzaniem, udoskonalenie poradnictwa zawodowego oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Projekt umożliwi nauczycielom poszerzenie kompetencji zawodowych, wzbogacenie warsztatu, wpłynie istotnie na ich motywację i samoocenę, zaowocuje innowacjami edukacyjnymi. Poznanie norweskich metod i technik zarządzania w szkolnictwie będzie kluczem do polepszenia jakości pracy ZSO,co zwiększy jej atrakcyjność i konkurencyjność. W projekcie weźmie udział 3 nauczycieli, którzy pojadą na 4 dniową wizytę studyjną do Alvøen skole w Norwegii.Przewidywaną formą pracy będzie- job shadowing i wymiana doświadczeń między uczestnikami, odnośnie warsztatu, rozwoju i wspierania współczesnego nauczyciela. Projekt zakłada długoterminową współpracę z Alvøen skole.