Mobilność kadry projektu na Islandii (ULOTKA)

Mobilność kadry projektu na Islandii (ULOTKA)
Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu realizuje z sukcesem projekt w ramach Komponentu I Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia.

Partnerem projektu jest norweska placówka Newschool, z której zaangażowano trenerów specjalizujących się w interdyscyplinarnej edukacji międzynarodowej. W ramach przedsięwzięcia przeszkolono 30 polskich nauczycieli i nauczycielek oraz pięcioro nauczycieli – konsultantów z RZPWE, w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania, m.in. Design Thinking, uczenia się przez działanie i rozwiązywanie problemów oraz narracyjnego sposobu układania scenariuszy zajęć. Nacisk kładziono też na wykorzystaniu nowych metod w uczeniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Prowadzona w czasie trwania projektu ewaluacja wykazała, że szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, były wysoko ocenione przez ich uczestników i uczestniczki, którzy mają nadzieję na wdrożenie nowych umiejętności w codziennej pracy w swoich szkołach.

Zachęcamy do przeczytania artykułu Pani Bronisławy Niespor „Norweskie sposoby na wykorzystanie metody Design Thinking”, opublikowanym w Kwartalniku Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Wizyty Przygotowawcze – kompendium projektów

Kompendium zawiera informacje o wybranych projektach zatwierdzonych do realizacji w ramach dwóch naborów wniosków przeprowadzonych w 2013 roku. Publikacja dostarcza danych podsumowujących działanie Wizyty Przygotowawcze oraz przedstawia krótkie relacje stypendystów ze zrealizowanych projektów.

Publikacja dostępna jest także w wersji drukowanej.

Konkurs fotograficzny „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w obiektywie”, Konkurs literacko-artystyczny „Moja przygoda z FSS”

Zapraszamy do zapoznania się z pracami lauratów i finalistów konkursów organizowanych przez FSS. Uroczysty wernisaż odbył się 21 czerwca 2011 roku w Warszawie, nagrody wręczył JE Enok Nygaard, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.