(Nabór 2019) W jakiej sytuacji wymagane jest oświadczenie dotyczące pomocy de minimis?

(Nabór 2019) W jakiej sytuacji wymagane jest oświadczenie dotyczące pomocy de minimis?

Oświadczenie składa każdy przedsiębiorca na etapie wnioskowania, zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Operatora Programu i swoją najlepszą wiedzą, nawet jeśli nie korzysta z pomocy de minimis. Jeśli korzysta, dodatkowo składa stosowne zaświadczenie na etapie podpisywania umowy ws. projektu. Badanie pomocy de minimis dotyczy jedynie Wnioskodawcy/Lidera.