(Nabór 2021) W jakiej formie może zostać wniesiony wkład własny?

(Nabór 2021) W jakiej formie może zostać wniesiony wkład własny?

Wkład własny może mieć tylko formę finansową. Wkład rzeczowy nie jest kwalifikowalny.