(Nabór 2021) Kto musi wnieść wkład własny?

(Nabór 2021) Kto musi wnieść wkład własny?

Wkład własny finansowy musi zostać wniesiony przez wnioskodawcę będącego organizacją pozarządową (NGO) lub organ prowadzący będący NGO, gdy wnioskodawca nie jest odrębnym podmiotem prawa (patrz odpowiedź na pytanie: „Jak rozróżnić wnioskodawcę od organu prowadzącego?”) i wynosi on co najmniej 10% wartości kwalifikowalnej projektu.