(Nabór 2021) Kto może być uczestnikiem działań?

(Nabór 2021) Kto może być uczestnikiem działań?

Kwalifikowalnym uczestnikiem wizyty studyjnej może być osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będąca instytucją wnioskującą/partnerem, osoba zatrudniona (na podstawie stosunku pracy, kontraktu menedżerskiego, lub umowy zlecenie) w instytucji wnioskującej/partnera projektu lub będąca w jej zarządzie.

W komponencie II uczestnikiem może być student lub pracownik danej uczelni lub pracownik/przedstawiciel innej instytucji uczestniczącej w projekcie.

Intensywne szkolenia nie wymagają ścisłego powiązania z wnioskodawcą/partnerem – np. powiat może złożyć wniosek na szkolenie dla nauczycieli z różnych szkół z regionu, nawet, jeśli nie są one partnerami w projekcie.

W komponentach III i IV  nie zdefiniowano katalogu uczestników – w praktyce powinny to być osoby związane z instytucjami zaangażowanymi w projekt lub interesariusze tych instytucji. Wydarzenia upowszechniające mogą być skierowane do jeszcze szerszego grona odbiorców.