(Nabór 2021) Kiedy powinien się rozpocząć projekt?

(Nabór 2021) Kiedy powinien się rozpocząć projekt?

Najbezpieczniej nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku. Do końca roku planujemy podpisanie z beneficjentami wszystkich umów w sprawie realizacji projektów. Zależne jest to również od samych beneficjentów i szybkości przekazywania niezbędnych dokumentów, tj. w szczególności podpisanych umów partnerskich (dla komponentów II, III i IV). Należy pamiętać, że końcowa data kwalifikowalności wydatków w projektach dla tej edycji to 30 kwietnia 2024 r. W związku z tym projekty trwające 24 miesiące muszą rozpocząć się przed 30 kwietnia 2022 r.