(Nabór 2021) Jakie działania można łączyć w ramach 1 wniosku?

(Nabór 2021) Jakie działania można łączyć w ramach 1 wniosku?

W komponencie I nie ma możliwości połączenia w ramach 1 wniosku wizyty studyjnej oraz intensywnego szkolenia – są to całkowicie odmienne działania, z różnymi stawkami, formularzami wniosków oraz zasadami finansowymi. Wnioski w komponencie II obejmują wszelkie działania związane z mobilnościami w szkolnictwie wyższym, tj. w ramach 1 wniosku mogą wystąpić zarówno mobilności studentów, jak i kadry dydaktycznej – bez względu na kierunek mobilności: do Państw-Darczyńców czy do Polski. W ramach komponentów III i IV można łączyć ze sobą poszczególne działania w ramach każdego z nich, ale nie pomiędzy komponentami, tj. można połączyć w 1 wniosku działanie a i b z Komponentu III, ale nie działanie a z Komponentu III i działanie b z Komponentu IV. Z uwagi na to, że poszczególne działania w Komponentach III i IV mają wpływ na strukturę wniosku w systemie, zalecane jest wybranie ich na samym początku wypełniania wniosku – późniejsze modyfikacje dot. wyboru działań mogą „uszkodzić” formularz lub spowodować błędy w treści, dlatego zalecana jest szczególna ostrożność przy wykonywaniu takich czynności, szczególnie w ostatnich dniach naboru.