(Nabór 2021) Jak będą oceniane wnioski?

(Nabór 2021) Jak będą oceniane wnioski?

Wnioski przechodzą najpierw ocenę formalną, a następnie, poza Komponentem II, ocenę merytoryczną. Warunki oraz kryteria każdej z ocen można przejrzeć w dokumentacji poszczególnych komponentów. Są tam udostępnione wzory kart oceny formalnej i merytorycznej.