(Nabór 2021) Ile czasu po zakończeniu projekt nie może generować przychodu? Kiedy po zakończeniu projektu możemy uruchomić odpłatną edycją opracowanego nowego kierunku studiów?

(Nabór 2021) Ile czasu po zakończeniu projekt nie może generować przychodu? Kiedy po zakończeniu projektu możemy uruchomić odpłatną edycją opracowanego nowego kierunku studiów?

Projekt w okresie do roku po zakończeniu nie może generować przychodu. Nie można w tym okresie np. pobierać czesnego na opracowanym w projekcie nowym kierunku studiów czy opłat za opracowane podręczniki itp.