(Nabór 2021) Gdzie znaleźć partnera z Norwegii, Islandii czy Liechtensteinu?

(Nabór 2021) Gdzie znaleźć partnera z Norwegii, Islandii czy Liechtensteinu?

Państwami-Darczyńcami w ramach EOG są: Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Do poszukiwania partnerów można użyć wskazówek udostępnionych na naszej stronie: https://education.org.pl/strefa-beneficjenta/zanim-zlozysz-wniosek/wyszukiwanie-partnerow/ lub skorzystać z naszej platformy współpracy bilateralnej: https://trello.com/invite/b/fVtU4a0L/c1c73e8b3867ef352b131497633623ce/bilateral-workshop-main-board, w tym z organizowanych z jej użyciem warsztatów bilateralnych. Efektywnym sposobem jest również korzystanie z własnej sieci kontaktów. Forma i sposób wyszukiwania partnera zależy jednak od wnioskodawców.