(Nabór 2021) Gdzie realizowane są działania projektowe?

(Nabór 2021) Gdzie realizowane są działania projektowe?

Wizyty studyjne odbywają się w Państwach-Darczyńcach, intensywne szkolenia w Polsce. Mobilności w ramach komponentu II obustronnie pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami. W przypadku komponentów III i IV możliwa jest realizacja działań w Polsce, Państwach-Darczyńcach lub, w uzasadnionych przypadkach, w innych Państwach-Beneficjentach EOG.