(Nabór 2021) Czy w związku z pandemią powinniśmy planować realizację działań w formie zdalnej?

(Nabór 2021) Czy w związku z pandemią powinniśmy planować realizację działań w formie zdalnej?

Działania we wniosku powinny być planowane w sposób, który zapewni najbardziej optymalną realizację projektu. Na ten moment zakładamy, że do czasu rozpoczęcia realizacji projektów, sytuacja się ustabilizuje i np. mobilności będą możliwe. Jeśli tak się nie stanie, będzie możliwość dokonywania odpowiednich zmian w projektach, jeśli będą one odpowiednio uzasadnione. W pierwszym naborze zmiany takie były z powodzeniem przeprowadzane, powołując się na „siłę wyższą”. Warto jednak uwzględnić takie ryzyko w analizie ryzyka.