(Nabór 2021) Czy w ramach jednej wizyty studyjnej można realizować mobilności z kilku instytucji z Polski do różnych instytucji z Państw-Darczyńców?

(Nabór 2021) Czy w ramach jednej wizyty studyjnej można realizować mobilności z kilku instytucji z Polski do różnych instytucji z Państw-Darczyńców?

Jeden wniosek to jedna wizyta studyjna do jednej instytucji przyjmującej z Państw-Darczyńców. Z Polski może wziąć udział w takiej mobilności do 5 osób spełniających kryteria uczestnictwa.