(Nabór 2021) Czy w przypadku złożenia wniosku w Komponencie III lub IV dla kilku działań np. A, B i C sumuje się kwota grantu?

(Nabór 2021) Czy w przypadku złożenia wniosku w Komponencie III lub IV dla kilku działań np. A, B i C sumuje się kwota grantu?

Jeżeli wnioskodawca planuje w ramach Komponentu III lub IV realizować łącznie działania, maksymalna kwota dofinansowania nie sumuje się. Przy realizacji kilku działań, maksymalna kwota grantu dla pojedynczego projektu wynosi 250 000 EUR – zarówno w Komponencie III, jak i IV.