(Nabór 2021) Czy trzeba wcześniej zaplanować udział w projekcie osób z niepełnosprawnościami?

(Nabór 2021) Czy trzeba wcześniej zaplanować udział w projekcie osób z niepełnosprawnościami?

Wszelkie koszty związane ze wsparciem uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami trzeba już zaplanować na etapie składania Wniosku. Również wszelkie koszty nadzwyczajne w Komponentach III i IV trzeba zaplanować już we Wniosku.