(Nabór 2021) Czy ten sam partner może uczestniczyć w działaniu a i b w ramach 1 wniosku?

(Nabór 2021) Czy ten sam partner może uczestniczyć w działaniu a i b w ramach 1 wniosku?

We wniosku nie przypisujecie Państwo partnera do 1 konkretnego działania. Projekt jest traktowany i oceniany całościowo. Dany partner jest zatem partnerem w projekcie, a nie w działaniu a w ramach danego projektu. Należy jednak pamiętać, ze jeśli projekt obejmuje działanie b, wymagany jest co najmniej 1 partner z Państw-Darczyńców.