(Nabór 2021) Czy podróż powrotna jest wydatkiem niekwalifikowalnym? Jaki koszt podróży jest prawidłowy?

(Nabór 2021) Czy podróż powrotna jest wydatkiem niekwalifikowalnym? Jaki koszt podróży jest prawidłowy?

Podróż powrotna jest kwalifikowalna, natomiast na podróż w obie strony przysługuje łącznie stawka ryczałtowa przypisana do przedziału odległości w 1 stronę, na podstawie odległości wyliczonej z użyciem kalkulatora odległości programu Erasmus, tj. jeśli z Warszawy do Oslo jest 1050 km, to na podróż w obie strony przysługuje 275 EUR, a nie 360 EUR (stawka dla odległości 2 100 km, tj. 1 050 * 2).