(Nabór 2021) Czy platforma edukacyjna online może być rezultatem pracy intelektualnej (RPI) działania d: edukacja zdalna?

(Nabór 2021) Czy platforma edukacyjna online może być rezultatem pracy intelektualnej (RPI) działania d: edukacja zdalna?

Działanie d: edukacja zdalna odnosi się do zakresu merytorycznego projektu, tj. RPI dot. bezpośrednio edukacji zdalnej, np. w zakresie opracowania programu nauczania matematyki online dla klas 1-3, z wykorzystaniem aktywizujących narzędzi teleinformatycznych, ale już platforma online, na której dostępne są „klasyczne” materiały do nauki matematyki dla klas 1-3 nie stanowi RPI dot. edukacji zdalnej – nie ma merytorycznej wartości dodanej w projekcie. Jeśli platforma jest niezbędna, koszt jej wdrożenia powinien pojawić się w kategorii dot. kosztów nadzwyczajnych.