(Nabór 2021) Czy partnerzy muszą spełniać te same wymagania co wnioskodawcy?

(Nabór 2021) Czy partnerzy muszą spełniać te same wymagania co wnioskodawcy?

Kryteria uprawnionych wnioskodawców i partnerów są różne i rozpisane w dokumentacji każdego z komponentów. Generalnie jest mniej ograniczeń dot. instytucji innych niż wnioskodawca – powinni oni być przede wszystkim z określonych państw oraz właściwie dobrani do tematyki projektu – jest to istotny element oceny merytorycznej projektu.