(Nabór 2021) Czy jest górny limit liczby partnerów?

(Nabór 2021) Czy jest górny limit liczby partnerów?

Nie ma takiego limitu. Ograniczeniem jest maksymalny budżet dla danego wniosku. Zaangażowanie każdego z partnerów musi być opisane i uzasadnione, a dopasowanie składu projektowego do tematyki projektu stanowi element oceny merytorycznej projektu.