(Nabór 2021) Czy dwa etapy realizacji projektu w działaniu D w Komponencie III i IV oznaczają, że w pierwszym należy przeprowadzić kompleksową analizę wnioskodawcy i jego otoczenia w zakresie mocnych i słabych stron edukacji zdalnej”, czyli, że jest to do zawarcia w projekcie i w takim razie ta analiza (raport) stanowić będzie jego rezultat, czy jednak jest to etap poprzedzający projekt i należy go przeprowadzić przed złożeniem wniosku?

(Nabór 2021) Czy dwa etapy realizacji projektu w działaniu D w Komponencie III i IV oznaczają, że w pierwszym należy przeprowadzić kompleksową analizę wnioskodawcy i jego otoczenia w zakresie mocnych i słabych stron edukacji zdalnej”, czyli, że jest to do zawarcia w projekcie i w takim razie ta analiza (raport) stanowić będzie jego rezultat, czy jednak jest to etap poprzedzający projekt i należy go przeprowadzić przed złożeniem wniosku?

Projekty realizowane w ramach działania D w III i IV komponencie  składają się z 2 etapów. Zgodnie z zapisami Przewodnika dla wnioskodawców w pierwszym etapie należy przeprowadzić kompleksową analizę Wnioskodawcy i jego otoczenia w zakresie mocnych i słabych stron edukacji zdalnej i nie musi to być analiza SWOT, o której mowa na stronie programu. Analizę tę należy uwzględnić jako Rezultat Pracy Intelektualnej. Analiza stanowi punkt wyjścia do opracowania kolejnych RPI w projekcie, jedno
i drugie działanie się nie wykluczają. Wnioskodawca we wniosku określa jakie pozostałe RPI opracuje, liczbę dni i osób, natomiast narzędzia i ostateczny kształt wynikną z analizy.