(Nabór 2021) Co powinniśmy dołączyć do wniosku w zakresie partnerstwa?

(Nabór 2021) Co powinniśmy dołączyć do wniosku w zakresie partnerstwa?

Dla wizyty studyjnej zaproszenie podpisane przez reprezentanta prawnego Instytucji Przyjmującej, zawierające potwierdzenie woli przyjęcia uczestników, zakres, liczbę uczestników oraz wstępny termin wizyty.

Intensywne szkolenia nie wymagają dołączania do wniosku dodatkowego dokumentu potwierdzającego posiadanie trenera(-ów) z Państw-Darczyńców.

Przy mobilnościach w szkolnictwie wyższym nie trzeba załączać listów intencyjnych pomiędzy uczelniami.

W pozostałych przypadkach, tj.:

wymagają dołączenia do wniosku listu intencyjnego – 1 zbiorczego, podpisanego przez wszystkie strony lub kilku podpisanych dwustronnie (przez wnioskodawcę i instytucję uczestniczącą), przy czym każdy z takich listów musi mieć identyczną treść – poza danymi instytucji.

Przykładowy wzór (może być modyfikowany, ale powinien zawierać niezbędne informacje) dostępny tutaj: https://education.org.pl/strefa-beneficjenta/zanim-zlozysz-wniosek/wyszukiwanie-partnerow/