(Nabór 2021) Co może być rezultatem pracy intelektualnej (RPI)?

(Nabór 2021) Co może być rezultatem pracy intelektualnej (RPI)?

Przykładowe rezultaty zostały opisane w dokumentacji przy poszczególnych działaniach. Nie jest to zamknięty katalog. RPI powinien wnosić wartość dodaną w zakresie merytorycznym. Rezultatem takim będzie np. nowy program nauczania matematyki dla klas 1-3, ale nie np. utworzenie grupy na portalu społecznościowym dot. matematyki (ta może być elementem upowszechniania).