(Nabór 2021) Co, jeśli liczba znaków w poszczególnych częściach opisowych będzie niewystarczająca?

(Nabór 2021) Co, jeśli liczba znaków w poszczególnych częściach opisowych będzie niewystarczająca?

Limity znaków zostały ustalone na poziomie, który umożliwia jasne, zwięzłe omówienie danego aspektu projektu. Należy się zmieścić w narzuconym limicie. Nie będą podlegały ocenie (nie będą brane pod uwagę) treści w plikach załączonych do wniosku czy wprowadzone w polach przewidzianych do przedstawienia innego zagadnienia jako ciąg dalszy innego punktu.