Kiedy należy dołączyć do wniosku dokumenty rejestracyjne wnioskodawcy?

Kiedy należy dołączyć do wniosku dokumenty rejestracyjne wnioskodawcy?

Dołączenie dokumentów rejestracyjnych jest wymogiem wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one dostępne w rejestrach publicznych (rejestrach tworzonych przez podmioty publiczne, dostępne online np. rejestr instytucji szkolnictwa wyższego, KRS, CEIDG etc.)