(Nabór 2019) Jakie koszty można pokrywać w ramach kategorii budżetowej „Podróż”?

(Nabór 2019) Jakie koszty można pokrywać w ramach kategorii budżetowej „Podróż”?

Dofinansowanie  przyznane w kategorii budżetowej „Podróż” pokrywa koszty wszystkich etapów podróży uczestnika z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywa się mobilność lub działanie (np. wizyta studyjna, spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się i szkoleniem).

Wysokość dofinansowania w tej kategorii określona jest w formie stawki ryczałtowej odpowiadającej odległości między miejscem wyjazdu i miejscem przyjazdu. Odległość wyrażoną w kilometrach wylicza się z użyciem kalkulatora odległości. Należy pamiętać, że jest to dofinansowanie podróży w obie strony.

Stawki odpowiadające przedziałom odległości można sprawdzić w zakładce Nabory, w sekcjach Stawki, dostępnej po wybraniu danego Komponentu.