(Nabór 2019) Jaka jest maksymalna liczba uczestników intensywnego szkolenia w Komponencie I?

(Nabór 2019) Jaka jest maksymalna liczba uczestników intensywnego szkolenia w Komponencie I?

Liczbę uczestników intensywnego szkolenia określa wnioskodawca. Ograniczeniem jest maksymalny grant dla całego projektu. Liczba uczestników powinna być dostosowana do charakteru samego szkolenia i zastosowanej metodologii. Ekspert, podczas oceny wniosku, zwróci uwagę czy liczba uczestników jest odpowiednia do osiągnięcia celów szkolenia.