(Nabór 2019) Jaka jest definicja „kształcenia i szkolenia zawodowego”?

(Nabór 2019) Jaka jest definicja „kształcenia i szkolenia zawodowego”?

Kształcenie i szkolenie zawodowe to kształcenie i szkolenia, mające na celu zapewnienie wiedzy, know-how, umiejętności lub kompetencji wymaganych w określonych zawodach, a w ogólnym ujęciu na rynku pracy. Do celów Programu Edukacja projekty koncentrujące się na kształceniu i szkoleniu zawodowym, wstępnym lub ustawicznym, kwalifikują się w ramach działań kształcenia i szkolenia zawodowego.